آی تی پرداز ، نرم افزار حضور غیاب آیتایم
سامانه مدیریت تردد پرسنل

نرم افزار حضور غیاب به منزله‌ی یک سامانه مدیریت تردد پرسنل با هدف کاهش هزینه، ذخیره زمان، کنترل بهینه تردد پرسنل، افزایش دقت و سرعت در مدیریت می باشد.

سیستم حضور و غیاب آیتایم
نرم افزار حقوق و دستمزد آیتایم

از مزایای این سیستم، سهولت استفاده، محیط بسیار آسان و قابل فهم، امکان گزارشات متنوع، امکان به کارگیری با سطوح مختلف دسترسی برای کاربران، امکان آنلاین نمودن نرم افزار جهت مشاهده تردد لحظه‌ای پرسنل، امکان ارسال پیام غیبت یا تاخیر پرسنل برای مدیر و در نهایت افزایش کارآمدی را برشمرد.

نرم افزار حضور غیاب آیتایم

نرم افزار آی تایم با اتصال و ارتباط با انواع دستگاه های موجود در بازار کشورمان توانسته است جایگاه والایی در سیستم مدیریتی به خود اختصاص دهد.

این نرم‌افزار با اتصال و ارتباط با دیگر نرم افزارهای شرکت همچون سیستم مالی ثمین، حقوق دستمزد آی تایم و نیز سیستم اتوماسیون CRM توانسته محاسبات دقیقی را جهت گزارشات بهینه مدیریتی فراهم آورد.

امكانات و مشخصات مدلهاي نرم افزار حضور و غياب آیتـــایم (آنلاین و آفلاین)

عملکرد و شرح عملیات

نسـخه

لایـت

نسـخه

پايـــه

نسـخه

استاندارد

نسـخه

چرخشی

نسـخه

بیمارستانی

1

محاسبه اتوماتيك كاركرد پرسنل شامل: اضافه كاري، كسر كار، غيبت، مرخصي، ماموريتها و …

2

نمایش و ویرایش کارکرد افراد

3

امکان تعریف بیش از دوشیفت کاری در یک روز

4

امکان تعریف شیفت کاری در روز بعد (ادامه کار در روز بعد)

5

امکان تعریف شیفت های نامنظم (کنتراکتی نامنظم در طول یک روز یا ادامه دار در روز بعد)

6

امکان تعریف شیفت کاری در روز بعد (ادامه کار در روز بعد بیش از 48 ساعت)

7

امکان تعریف شیفتهای جایگزین (جهت اتومات جایگزین شدن شیفت در زمان خاص مانند ماه مبارک رمضان)

8

امكان نمايش تصوير و مشخصات پرسنل و نیز اعلام صوتی نام فرد در زمان ثبت تردد (در مدل آنلاین)

9

امكان ثبت اتوماتيك تعطيل كاري، جمعه كاري و شب كاري با قابليت تعريف و تغيير درصدها

10

امكان تعريف انواع تردد ، گروهها، قوانين و شيفتها

11

امكان ثبت تردد در چندين سيستم، در واحدهاي مختلف سازمان و يا مراكز ديگر (شعبه اي) از طريق اینپورت و اکسپورت اطلاعات تردد و گزارشگيري در سيستم مركز

12

قابلیت اتصال سیستم های در شبکه

13

قابل ارتباط و انطباق با انواع نرم افزارهاي حقوق و دستمزد

14

گزارشات تردد همچون خلاصه عملکرد 1 و 2، تردد فردی

15

گزارشات جامع تردد همچون تردد کلی، نامنظم، ریز عملکرد

16

گزارش تاخیر و تعجیل اضافه کار، کسر کار، مرخصی و ماموریت

17

گزارشات از مانده مرخصی و کاردکس مرخصی سالیانه

18

امکان تعریف حد و سقف مرخصی برای افراد

19

امکان تعریف سطوح دسترسی به بخشهای مختلف نرم افزار

20

امکان ارائه حکم ماموریت و برگه مرخصی در زمان صدور مجوز

21

امکان اتصال به سیستم ارسال SMS

22

امکان تعریف تعطیلی روزانه و یا ساعتی برای سازمان و یا برای افراد خاص (جهت عدم درج کسرکار برای افراد)

23

اتصال به دستگاه ها و ساعت های دیگر شرکتها (پالیز ، آراز و …) و محاسبات و گزارشگیری دقیق و حرفه ای از آنها

24

امکان پشتیبانگیری خودکار در هر زمان دلخواه

25

امکان ثبت تردد نامحدود

26

امکان کنترل اضافه کار مجاز و غیر مجاز (خودکار پس از پایان شیفت)

27

امکان استفاده از شیفت ساعتی منظم روزانه (کنتراکتی)

28

امکان استفاده از شیفت ساعتی نامنظم (کنتراکتی)

29

سیستم های بیمارستانی و یا نامنظم ماهیانه

30

امکان مجوز دهی تعریف شده جهت اضافه کار مجاز و غیر مجاز

31

قابل اتصال به بارکد خوان جهت اخذ کد کارت

32

حقوق و دستمزد لایت (فیش حقوقی بر اساس کارکرد، اضافه کار، کسرکار، غیبت)

33

امکان نرم افزاری باز و بسته کردن گیت، درب و یا راهبند

34

امکان ارتباط سمت وب جهت گزارشگیری و ثبت و ویرایش اطلاعات تردد

نسخه ویندوزی آی تایم در سه ردیف کاری تولید و عرضه می‌شود

نسخه استاندارد

 • محاسبه اتوماتيك كاركرد پرسنل شامل: اضافه كاري، كسر كار، غيبت، مرخصي، ماموريتها و ...
 • امکان تعريف بيش از دوشيفت كاري در يك روز
 • امکان تعريف بيش از دوشيفت كاري در يك روزمحدودیت
 • امکان تعريف شيفت كاري در روز بعد
 • امکان تعريف شيفتهاي جايگزين
 • امکان نمايش تصوير و مشخصات پرسنل و نيز اعالم صوتي نام فرد در زمان ثبت تردد
 • امکان ثبت اتوماتيك تعطيل كاري، جمعه كاري و شب كاري با قابليت تعريف و تغيير درصدها
 • امکان تعريف انواع تردد ، گروهها، قوانين و شيفتها
 • قابليت اتصال سيستم هاي در شبکه
 • قابل ارتباط و انطباق با انواع نرم افزارهاي حقوق و دستمزد
 • گزارشات تردد همچون خالصه عملکرد 1 و 2 ،تردد فردي
 • گزارشات جامع تردد همچون تردد كلي، نامنظم، ريز عملکرد
 • گزارش تاخير و تعجيل اضافه كار، كسر كار، مرخصي و ماموريت
 • گزارشات از مانده مرخصي و كاردكس مرخصي ساليانه
 • امکان تعريف حد و سقف مرخصي براي افراد
 • امکان تعريف سطوح دسترسي به بخشهاي مختلف نرم افزار
 • امکان ارائه حکم ماموريت و برگه مرخصي در زمان صدور مجوز
 • امکان تعريف تعطيلي روزانه و يا ساعتي براي سازمان و يا براي افراد خاص
 • امکان پشتيبانگيري خودكار در هر زمان دلخواه
 • امکان ثبت تردد نامحدود
 • امکان كنترل اضافه كار مجاز و غير مجاز
 • امکان ثبت تردد نامحدود
 • امکان استفاده از شيفت ساعتي منظم روزانه
 • قابل اتصال به باركد خوان جهت اخذ كد كارت

چرخشی جامع

 • محاسبه اتوماتيك كاركرد پرسنل شامل: اضافه كاري، كسر كار، غيبت، مرخصي، ماموريتها و ...
 • امکان تعريف بيش از دوشيفت كاري در يك روز
 • امکان تعريف بيش از دوشيفت كاري در يك روزمحدودیت
 • امکان تعريف شيفت كاري در روز بعد
 • امکان تعريف شيفتهاي جايگزين
 • امکان نمايش تصوير و مشخصات پرسنل و نيز اعالم صوتي نام فرد در زمان ثبت تردد
 • امکان ثبت اتوماتيك تعطيل كاري، جمعه كاري و شب كاري با قابليت تعريف و تغيير درصدها
 • امکان تعريف انواع تردد ، گروهها، قوانين و شيفتها
 • قابليت اتصال سيستم هاي در شبکه
 • قابل ارتباط و انطباق با انواع نرم افزارهاي حقوق و دستمزد
 • گزارشات تردد همچون خالصه عملکرد 1 و 2 ،تردد فردي
 • گزارشات جامع تردد همچون تردد كلي، نامنظم، ريز عملکرد
 • گزارش تاخير و تعجيل اضافه كار، كسر كار، مرخصي و ماموريت
 • گزارشات از مانده مرخصي و كاردكس مرخصي ساليانه
 • امکان تعريف حد و سقف مرخصي براي افراد
 • امکان تعريف سطوح دسترسي به بخشهاي مختلف نرم افزار
 • امکان ارائه حکم ماموريت و برگه مرخصي در زمان صدور مجوز
 • امکان تعريف تعطيلي روزانه و يا ساعتي براي سازمان و يا براي افراد خاص
 • امکان پشتيبانگيري خودكار در هر زمان دلخواه
 • امکان ثبت تردد نامحدود
 • امکان كنترل اضافه كار مجاز و غير مجاز
 • امکان ثبت تردد نامحدود
 • امکان استفاده از شيفت ساعتي منظم روزانه
 • قابل اتصال به باركد خوان جهت اخذ كد كارت
 • فیش حقوقی بر اساس کارکرد، اضافه کار، کسرکار، غیبت
 • امکان ثبت تردد در چندين سيستم

ترکیبی جامع

 • محاسبه اتوماتيك كاركرد پرسنل شامل: اضافه كاري، كسر كار، غيبت، مرخصي، ماموريتها و ...
 • امکان تعريف بيش از دوشيفت كاري در يك روز
 • امکان تعريف بيش از دوشيفت كاري در يك روزمحدودیت
 • امکان تعريف شيفت كاري در روز بعد
 • امکان تعريف شيفتهاي جايگزين
 • امکان نمايش تصوير و مشخصات پرسنل و نيز اعالم صوتي نام فرد در زمان ثبت تردد
 • امکان ثبت اتوماتيك تعطيل كاري، جمعه كاري و شب كاري با قابليت تعريف و تغيير درصدها
 • امکان تعريف انواع تردد ، گروهها، قوانين و شيفتها
 • قابليت اتصال سيستم هاي در شبکه
 • قابل ارتباط و انطباق با انواع نرم افزارهاي حقوق و دستمزد
 • گزارشات تردد همچون خالصه عملکرد 1 و 2 ،تردد فردي
 • گزارشات جامع تردد همچون تردد كلي، نامنظم، ريز عملکرد
 • گزارش تاخير و تعجيل اضافه كار، كسر كار، مرخصي و ماموريت
 • گزارشات از مانده مرخصي و كاردكس مرخصي ساليانه
 • امکان تعريف حد و سقف مرخصي براي افراد
 • امکان تعريف سطوح دسترسي به بخشهاي مختلف نرم افزار
 • امکان ارائه حکم ماموريت و برگه مرخصي در زمان صدور مجوز
 • امکان تعريف تعطيلي روزانه و يا ساعتي براي سازمان و يا براي افراد خاص
 • امکان پشتيبانگيري خودكار در هر زمان دلخواه
 • امکان ثبت تردد نامحدود
 • امکان كنترل اضافه كار مجاز و غير مجاز
 • امکان ثبت تردد نامحدود
 • امکان استفاده از شيفت ساعتي منظم روزانه
 • قابل اتصال به باركد خوان جهت اخذ كد كارت
 • فیش حقوقی بر اساس کارکرد، اضافه کار، کسرکار، غیبت
 • امکان ثبت تردد در چندين سيستم
 • سيستم هاي بيمارستاني و يا نامنظم ماهيانه
 • امکان مجوز دهي تعريف شده جهت اضافه كار مجاز و غير مجاز
 • امکان نرم افزاری باز و بسته کردن گیت، درب و یا راهبند
تخفیف ویژه برای خرید دستگاه با نرم افزار آیتایم

تجهیزات تردد و حضور غیاب: انواع سنسور اثر انگشت ، دستگاه حضور غیاب ، گیت تردد و …

ليست قيمت نرم افزار های وابسته به ساعتهاي حضور و غياب

1

هزینه اولیه رایگان شارژ سالیانه  100 هزار تومان

تک کاربره

31111123

با شارژ سالیانه

محاسبه مبلغ تا سقف حداکثر 200 پرسنل

نرم افزار نسخه پایه

تحت ویندوز

رایگان

 +20%

اخذ مبلغ از سال دوم

بازای هر 10 پرسنل 20%

2

700

تک کاربره

31111045

دارای 10 پرسنل روی قفل USB

نرم افزار استاندارد

(شیفت روزانه)

تحت ویندوز

قفل دائمی

230

 15121129   

هر پک 10 پرسنل به نرم افزار

3

1100

تک کاربره

550086

دارای 10 پرسنل روی قفل USB

نرم افزار جامــع

(چرخشی)

تحت ویندوز

قفل دائمی

280

15121128

هر پک 10 پرسنل به نرم افزار

4

4000

تک کاربره

31110885

دارای 10 پرسنل روی قفل USB

نرم افزار جامــع

(بیمارستانی)

قفل دائمی

360

31111044

هر پک 10 پرسنل به نرم افزار

5

1400

تک کاربره

170003

محدودیت  20 پرسنل

نرم افزار حضور غیاب

(اتصال مستقیم) استـاندارد

3200

تک کاربره

 

محدودیت  200 پرسنل

4500

تک کاربره

31110796

بدون محدودیت

 

1950

تک کاربره

10458

محدودیت  20 پرسنل

نرم افزار حضور غیاب

(اتصال مستقیم) جامـــع (چرخشی)

3300

تک کاربره

 

محدودیت  200 پرسنل

4650

تک کاربره

31110797

بدون محدودیت

6

استعلام

 

 

سرور (شارژ سالیانه 300ت)

نرم افزار آنلاین (وب)

حضور غیاب (بدون دستگاه)

استعلام

 

 

(آپ اندروید) هر پرسنل

(به ازای هر 10 پرسنل 5% تخفیف تا سقف 70%)

7

1800

تک کاربره

11111092

دارای 10 پرسنل روی قفل USB

نرم افزار استاندارد

حقوق و دستمزد

آیتایم

304

در صورت سفارش بالای 25 پرسنل مشمول تخفیف خواهد شد

هر پک 10 پرسنل به نرم افزار

8

770.000

 

جهت حضور غیاب های (اتصال مستقیم)

جهت ارسال  پیامک تردد اشخاص، تردد هر شخص و کلیه افراد برای مدیر در راس ساعت خاص ارسال میگردد. به همراه افراد تاخیر دار و غایب در روز جاری

افزونه پیامک پایــه

31110800

9

1.350.000

 

جهت حضور غیاب های (اتصال مستقیم)

جهت ارسال  پیامک تردد اشخاص، تردد هر شخص و کلیه افراد برای مدیر در راس ساعت خاص ارسال میگردد به همراه افراد تاخیر دار و غایب در روز جاری و نیز  تردد هر شخص به شماره تعیین شده خودش در همان زمان تردد نیز ارسال می گردد.

افزونه پیامک استاندارد

31110834

10

2.800.000

 

به ازای اتصال هر دستگاه به وب سرویس

افزونه وب سرویس

جهت کاربری تحت وب

15121134

 

11

950

 

به ازای هر دستگاه قابل کنترل

افزونه اکسس کنترل

15121135

12

350

 

به ازای هر استیشن شبکه

افزونه مجوز تردد

15121130

13

50% مبلغ

 

جهت هر استیشن شبکه نرم افزار حضور غیاب و نرم افزار حقوق و دستمزد

نسخه کلاینت

14

10% مبلغ

 

10% مبلغ نرم افزار

به ازای هر کاربر همزمان

15

950

 

از طریق کابل

هزینه برنامه نویسی اتصال به دستگاه بصورت آنلاین

15121132

16

750

 

از طریق فایل

هزینه برنامه نویسی اتصال به دستگاه بصورت آفلاین

15121133

17

300

 

بازیابی اطلاعات رکوردی حذف شده از دستگاه

 

سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
لیست علاقمندی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من