حضور و غیاب آیتایم

آی تی پرداز ، نرم افزار حضور غیاب آیتایم
سامانه مدیریت تردد پرسنل

نرم افزار حضور غیاب به منزله‌ی یک سامانه مدیریت تردد پرسنل با هدف کاهش هزینه، ذخیره زمان، کنترل بهینه تردد پرسنل، افزایش دقت و سرعت در مدیریت می باشد.

سیستم حضور و غیاب آیتایم
نرم افزار حقوق و دستمزد آیتایم

از مزایای این سیستم، سهولت استفاده، محیط بسیار آسان و قابل فهم، امکان گزارشات متنوع، امکان به کارگیری با سطوح مختلف دسترسی برای کاربران، امکان آنلاین نمودن نرم افزار جهت مشاهده تردد لحظه‌ای پرسنل، امکان ارسال پیام غیبت یا تاخیر پرسنل برای مدیر و در نهایت افزایش کارآمدی را برشمرد.

نرم افزار حضور غیاب آیتایم

نرم افزار آی تایم با اتصال و ارتباط با انواع دستگاه های موجود در بازار کشورمان توانسته است جایگاه والایی در سیستم مدیریتی به خود اختصاص دهد.

این نرم‌افزار با اتصال و ارتباط با دیگر نرم افزارهای شرکت همچون سیستم مالی ثمین، حقوق دستمزد آی تایم و نیز سیستم اتوماسیون CRM توانسته محاسبات دقیقی را جهت گزارشات بهینه مدیریتی فراهم آورد.

امکانات و مشخصات مدلهای نرم افزار حضور و غیاب آیتـــایم (آنلاین و آفلاین)

عملکرد و شرح عملیات

نسـخه

لایـت

نسـخه

پایـــه

نسـخه

استاندارد

نسـخه

چرخشی

نسـخه

بیمارستانی

۱

محاسبه اتوماتیک کارکرد پرسنل شامل: اضافه کاری، کسر کار، غیبت، مرخصی، ماموریتها و …

۲

نمایش و ویرایش کارکرد افراد

۳

امکان تعریف بیش از دوشیفت کاری در یک روز

۴

امکان تعریف شیفت کاری در روز بعد (ادامه کار در روز بعد)

۵

امکان تعریف شیفت های نامنظم (کنتراکتی نامنظم در طول یک روز یا ادامه دار در روز بعد)

۶

امکان تعریف شیفت کاری در روز بعد (ادامه کار در روز بعد بیش از ۴۸ ساعت)

۷

امکان تعریف شیفتهای جایگزین (جهت اتومات جایگزین شدن شیفت در زمان خاص مانند ماه مبارک رمضان)

۸

امکان نمایش تصویر و مشخصات پرسنل و نیز اعلام صوتی نام فرد در زمان ثبت تردد (در مدل آنلاین)

۹

امکان ثبت اتوماتیک تعطیل کاری، جمعه کاری و شب کاری با قابلیت تعریف و تغییر درصدها

۱۰

امکان تعریف انواع تردد ، گروهها، قوانین و شیفتها

۱۱

امکان ثبت تردد در چندین سیستم، در واحدهای مختلف سازمان و یا مراکز دیگر (شعبه ای) از طریق اینپورت و اکسپورت اطلاعات تردد و گزارشگیری در سیستم مرکز

۱۲

قابلیت اتصال سیستم های در شبکه

۱۳

قابل ارتباط و انطباق با انواع نرم افزارهای حقوق و دستمزد

۱۴

گزارشات تردد همچون خلاصه عملکرد ۱ و ۲، تردد فردی

۱۵

گزارشات جامع تردد همچون تردد کلی، نامنظم، ریز عملکرد

۱۶

گزارش تاخیر و تعجیل اضافه کار، کسر کار، مرخصی و ماموریت

۱۷

گزارشات از مانده مرخصی و کاردکس مرخصی سالیانه

۱۸

امکان تعریف حد و سقف مرخصی برای افراد

۱۹

امکان تعریف سطوح دسترسی به بخشهای مختلف نرم افزار

۲۰

امکان ارائه حکم ماموریت و برگه مرخصی در زمان صدور مجوز

۲۱

امکان اتصال به سیستم ارسال SMS

۲۲

امکان تعریف تعطیلی روزانه و یا ساعتی برای سازمان و یا برای افراد خاص (جهت عدم درج کسرکار برای افراد)

۲۳

اتصال به دستگاه ها و ساعت های دیگر شرکتها (پالیز ، آراز و …) و محاسبات و گزارشگیری دقیق و حرفه ای از آنها

۲۴

امکان پشتیبانگیری خودکار در هر زمان دلخواه

۲۵

امکان ثبت تردد نامحدود

۲۶

امکان کنترل اضافه کار مجاز و غیر مجاز (خودکار پس از پایان شیفت)

۲۷

امکان استفاده از شیفت ساعتی منظم روزانه (کنتراکتی)

۲۸

امکان استفاده از شیفت ساعتی نامنظم (کنتراکتی)

۲۹

سیستم های بیمارستانی و یا نامنظم ماهیانه

۳۰

امکان مجوز دهی تعریف شده جهت اضافه کار مجاز و غیر مجاز

۳۱

قابل اتصال به بارکد خوان جهت اخذ کد کارت

۳۲

حقوق و دستمزد لایت (فیش حقوقی بر اساس کارکرد، اضافه کار، کسرکار، غیبت)

۳۳

امکان نرم افزاری باز و بسته کردن گیت، درب و یا راهبند

۳۴

امکان ارتباط سمت وب جهت گزارشگیری و ثبت و ویرایش اطلاعات تردد

نسخه ویندوزی آی تایم در سه ردیف کاری تولید و عرضه می‌شود

نسخه استاندارد

 • محاسبه اتوماتیک کارکرد پرسنل شامل: اضافه کاری، کسر کار، غیبت، مرخصی، ماموریتها و ...
 • امکان تعریف بیش از دوشیفت کاری در یک روز
 • امکان تعریف بیش از دوشیفت کاری در یک روزمحدودیت
 • امکان تعریف شیفت کاری در روز بعد
 • امکان تعریف شیفتهای جایگزین
 • امکان نمایش تصویر و مشخصات پرسنل و نیز اعالم صوتی نام فرد در زمان ثبت تردد
 • امکان ثبت اتوماتیک تعطیل کاری، جمعه کاری و شب کاری با قابلیت تعریف و تغییر درصدها
 • امکان تعریف انواع تردد ، گروهها، قوانین و شیفتها
 • قابلیت اتصال سیستم های در شبکه
 • قابل ارتباط و انطباق با انواع نرم افزارهای حقوق و دستمزد
 • گزارشات تردد همچون خالصه عملکرد ۱ و ۲ ،تردد فردی
 • گزارشات جامع تردد همچون تردد کلی، نامنظم، ریز عملکرد
 • گزارش تاخیر و تعجیل اضافه کار، کسر کار، مرخصی و ماموریت
 • گزارشات از مانده مرخصی و کاردکس مرخصی سالیانه
 • امکان تعریف حد و سقف مرخصی برای افراد
 • امکان تعریف سطوح دسترسی به بخشهای مختلف نرم افزار
 • امکان ارائه حکم ماموریت و برگه مرخصی در زمان صدور مجوز
 • امکان تعریف تعطیلی روزانه و یا ساعتی برای سازمان و یا برای افراد خاص
 • امکان پشتیبانگیری خودکار در هر زمان دلخواه
 • امکان ثبت تردد نامحدود
 • امکان کنترل اضافه کار مجاز و غیر مجاز
 • امکان ثبت تردد نامحدود
 • امکان استفاده از شیفت ساعتی منظم روزانه
 • قابل اتصال به بارکد خوان جهت اخذ کد کارت

چرخشی جامع

 • محاسبه اتوماتیک کارکرد پرسنل شامل: اضافه کاری، کسر کار، غیبت، مرخصی، ماموریتها و ...
 • امکان تعریف بیش از دوشیفت کاری در یک روز
 • امکان تعریف بیش از دوشیفت کاری در یک روزمحدودیت
 • امکان تعریف شیفت کاری در روز بعد
 • امکان تعریف شیفتهای جایگزین
 • امکان نمایش تصویر و مشخصات پرسنل و نیز اعالم صوتی نام فرد در زمان ثبت تردد
 • امکان ثبت اتوماتیک تعطیل کاری، جمعه کاری و شب کاری با قابلیت تعریف و تغییر درصدها
 • امکان تعریف انواع تردد ، گروهها، قوانین و شیفتها
 • قابلیت اتصال سیستم های در شبکه
 • قابل ارتباط و انطباق با انواع نرم افزارهای حقوق و دستمزد
 • گزارشات تردد همچون خالصه عملکرد ۱ و ۲ ،تردد فردی
 • گزارشات جامع تردد همچون تردد کلی، نامنظم، ریز عملکرد
 • گزارش تاخیر و تعجیل اضافه کار، کسر کار، مرخصی و ماموریت
 • گزارشات از مانده مرخصی و کاردکس مرخصی سالیانه
 • امکان تعریف حد و سقف مرخصی برای افراد
 • امکان تعریف سطوح دسترسی به بخشهای مختلف نرم افزار
 • امکان ارائه حکم ماموریت و برگه مرخصی در زمان صدور مجوز
 • امکان تعریف تعطیلی روزانه و یا ساعتی برای سازمان و یا برای افراد خاص
 • امکان پشتیبانگیری خودکار در هر زمان دلخواه
 • امکان ثبت تردد نامحدود
 • امکان کنترل اضافه کار مجاز و غیر مجاز
 • امکان ثبت تردد نامحدود
 • امکان استفاده از شیفت ساعتی منظم روزانه
 • قابل اتصال به بارکد خوان جهت اخذ کد کارت
 • فیش حقوقی بر اساس کارکرد، اضافه کار، کسرکار، غیبت
 • امکان ثبت تردد در چندین سیستم

ترکیبی جامع

 • محاسبه اتوماتیک کارکرد پرسنل شامل: اضافه کاری، کسر کار، غیبت، مرخصی، ماموریتها و ...
 • امکان تعریف بیش از دوشیفت کاری در یک روز
 • امکان تعریف بیش از دوشیفت کاری در یک روزمحدودیت
 • امکان تعریف شیفت کاری در روز بعد
 • امکان تعریف شیفتهای جایگزین
 • امکان نمایش تصویر و مشخصات پرسنل و نیز اعالم صوتی نام فرد در زمان ثبت تردد
 • امکان ثبت اتوماتیک تعطیل کاری، جمعه کاری و شب کاری با قابلیت تعریف و تغییر درصدها
 • امکان تعریف انواع تردد ، گروهها، قوانین و شیفتها
 • قابلیت اتصال سیستم های در شبکه
 • قابل ارتباط و انطباق با انواع نرم افزارهای حقوق و دستمزد
 • گزارشات تردد همچون خالصه عملکرد ۱ و ۲ ،تردد فردی
 • گزارشات جامع تردد همچون تردد کلی، نامنظم، ریز عملکرد
 • گزارش تاخیر و تعجیل اضافه کار، کسر کار، مرخصی و ماموریت
 • گزارشات از مانده مرخصی و کاردکس مرخصی سالیانه
 • امکان تعریف حد و سقف مرخصی برای افراد
 • امکان تعریف سطوح دسترسی به بخشهای مختلف نرم افزار
 • امکان ارائه حکم ماموریت و برگه مرخصی در زمان صدور مجوز
 • امکان تعریف تعطیلی روزانه و یا ساعتی برای سازمان و یا برای افراد خاص
 • امکان پشتیبانگیری خودکار در هر زمان دلخواه
 • امکان ثبت تردد نامحدود
 • امکان کنترل اضافه کار مجاز و غیر مجاز
 • امکان ثبت تردد نامحدود
 • امکان استفاده از شیفت ساعتی منظم روزانه
 • قابل اتصال به بارکد خوان جهت اخذ کد کارت
 • فیش حقوقی بر اساس کارکرد، اضافه کار، کسرکار، غیبت
 • امکان ثبت تردد در چندین سیستم
 • سیستم های بیمارستانی و یا نامنظم ماهیانه
 • امکان مجوز دهی تعریف شده جهت اضافه کار مجاز و غیر مجاز
 • امکان نرم افزاری باز و بسته کردن گیت، درب و یا راهبند
تخفیف ویژه برای خرید دستگاه با نرم افزار آیتایم

تجهیزات تردد و حضور غیاب: انواع سنسور اثر انگشت ، دستگاه حضور غیاب ، گیت تردد و …

لیست قیمت نرم افزار های وابسته به ساعتهای حضور و غیاب

۱

هزینه اولیه رایگان شارژ سالیانه  ۱۰۰ هزار تومان

تک کاربره

۳۱۱۱۱۱۲۳

با شارژ سالیانه

محاسبه مبلغ تا سقف حداکثر ۲۰۰ پرسنل

نرم افزار نسخه پایه

تحت ویندوز

رایگان

 +۲۰%

اخذ مبلغ از سال دوم

بازای هر ۱۰ پرسنل ۲۰%

۲

۷۰۰

تک کاربره

۳۱۱۱۱۰۴۵

دارای ۱۰ پرسنل روی قفل USB

نرم افزار استاندارد

(شیفت روزانه)

تحت ویندوز

قفل دائمی

۲۳۰

 ۱۵۱۲۱۱۲۹   

هر پک ۱۰ پرسنل به نرم افزار

۳

۱۱۰۰

تک کاربره

۵۵۰۰۸۶

دارای ۱۰ پرسنل روی قفل USB

نرم افزار جامــع

(چرخشی)

تحت ویندوز

قفل دائمی

۲۸۰

۱۵۱۲۱۱۲۸

هر پک ۱۰ پرسنل به نرم افزار

۴

۴۰۰۰

تک کاربره

۳۱۱۱۰۸۸۵

دارای ۱۰ پرسنل روی قفل USB

نرم افزار جامــع

(بیمارستانی)

قفل دائمی

۳۶۰

۳۱۱۱۱۰۴۴

هر پک ۱۰ پرسنل به نرم افزار

۵

۱۴۰۰

تک کاربره

۱۷۰۰۰۳

محدودیت  ۲۰ پرسنل

نرم افزار حضور غیاب

(اتصال مستقیم) استـاندارد

۳۲۰۰

تک کاربره

 

محدودیت  ۲۰۰ پرسنل

۴۵۰۰

تک کاربره

۳۱۱۱۰۷۹۶

بدون محدودیت

 

۱۹۵۰

تک کاربره

۱۰۴۵۸

محدودیت  ۲۰ پرسنل

نرم افزار حضور غیاب

(اتصال مستقیم) جامـــع (چرخشی)

۳۳۰۰

تک کاربره

 

محدودیت  ۲۰۰ پرسنل

۴۶۵۰

تک کاربره

۳۱۱۱۰۷۹۷

بدون محدودیت

۶

استعلام

 

 

سرور (شارژ سالیانه ۳۰۰ت)

نرم افزار آنلاین (وب)

حضور غیاب (بدون دستگاه)

استعلام

 

 

(آپ اندروید) هر پرسنل

(به ازای هر ۱۰ پرسنل ۵% تخفیف تا سقف ۷۰%)

۷

۱۸۰۰

تک کاربره

۱۱۱۱۱۰۹۲

دارای ۱۰ پرسنل روی قفل USB

نرم افزار استاندارد

حقوق و دستمزد

آیتایم

۳۰۴

در صورت سفارش بالای ۲۵ پرسنل مشمول تخفیف خواهد شد

هر پک ۱۰ پرسنل به نرم افزار

۸

۷۷۰.۰۰۰

 

جهت حضور غیاب های (اتصال مستقیم)

جهت ارسال  پیامک تردد اشخاص، تردد هر شخص و کلیه افراد برای مدیر در راس ساعت خاص ارسال میگردد. به همراه افراد تاخیر دار و غایب در روز جاری

افزونه پیامک پایــه

۳۱۱۱۰۸۰۰

۹

۱.۳۵۰.۰۰۰

 

جهت حضور غیاب های (اتصال مستقیم)

جهت ارسال  پیامک تردد اشخاص، تردد هر شخص و کلیه افراد برای مدیر در راس ساعت خاص ارسال میگردد به همراه افراد تاخیر دار و غایب در روز جاری و نیز  تردد هر شخص به شماره تعیین شده خودش در همان زمان تردد نیز ارسال می گردد.

افزونه پیامک استاندارد

۳۱۱۱۰۸۳۴

۱۰

۲.۸۰۰.۰۰۰

 

به ازای اتصال هر دستگاه به وب سرویس

افزونه وب سرویس

جهت کاربری تحت وب

۱۵۱۲۱۱۳۴

 

۱۱

۹۵۰

 

به ازای هر دستگاه قابل کنترل

افزونه اکسس کنترل

۱۵۱۲۱۱۳۵

۱۲

۳۵۰

 

به ازای هر استیشن شبکه

افزونه مجوز تردد

۱۵۱۲۱۱۳۰

۱۳

۵۰% مبلغ

 

جهت هر استیشن شبکه نرم افزار حضور غیاب و نرم افزار حقوق و دستمزد

نسخه کلاینت

۱۴

۱۰% مبلغ

 

۱۰% مبلغ نرم افزار

به ازای هر کاربر همزمان

۱۵

۹۵۰

 

از طریق کابل

هزینه برنامه نویسی اتصال به دستگاه بصورت آنلاین

۱۵۱۲۱۱۳۲

۱۶

۷۵۰

 

از طریق فایل

هزینه برنامه نویسی اتصال به دستگاه بصورت آفلاین

۱۵۱۲۱۱۳۳

۱۷

۳۰۰

 

بازیابی اطلاعات رکوردی حذف شده از دستگاه

 

[html_block id="258"]
منوی دسته های خود را در سربرگ موبایل -> موبایل -> المان منو موبایل -> نمایش/پنهان سازی -> انتخاب منو تنظیم کنید
سبد خرید فروشگاه
شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
فروشگاه
لیست علاقمندی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من