سیستم مجموعه های ورزشی مدالیـون
سیستم مدیریت باشگاه ورزشی مدالیون

سيستم مجموعه های ورزشی (باشگاه) مدالیون نسل جديدي از سيستم هاي اتوماسیون مجموعه های ورزشی و نیز تردد ورزشکاران و مربیان مي باشد و ميتوان به جرات گفت که از كارا ترين و جامع ترين  و درعين حال ارزانترين سيستمها نسبت به نمونه هاي مشابه در سطح كشور، به شمار مي آيد.

 برخي از امكانات اين سيستم عبارتند از:
 • محاسبه اتوماتيك كاركرد اعضاء شامل: اضافه كاري، كسر كار، غيبت، مرخصي، ماموريتها و …
 • امكان نمايش تصوير و مشخصات اعضاء در زمان ثبت تردد
 • سيستم گوياي اعلام نام اعضاء و وضعيت تردد
 • ثبت انواع تردد به تعداد نامحدود
 • امكان كنترل و ثبت تردد همزمان در چندين سيستم، در مراكز ديگر (شعبه اي) از طريق شبكه و گزارشگيري در سيستم مركزي
 • قابل ارتباط و انطباق با انواع نرم افزارهاي حقوق و دستمزد
 • گزارشات بسيار متنوع و جامع با ارائه وضعيت كيفيت تردد اعضاء
 • قيمت مناسب، ظاهري زيبا و شكيل با حجمي اندك، استفاده آسان و هسته‌اي مستحكم و كارا
 • امكان تعريف بي نهايت عضو – ثبت نام به صورت نا محدود
 • قابليت اتصال به دستگاه کارت خوان براي مديريت سريع و دقيق تر
 • امکان تعريف نام باشگاه, مدير مسوول, لوگوي باشگاه
 • امکان اختصاصی کمد به صورت دوره ای و یا به صورت شیفتی به هر عضو (نمايش اشغال يا خالي بودن كمد)
 • تشكيل پرونده الكترونيكي و درج اطلاعات شخصي و ثبت نامي اعضا با جزئيات كامل و الصاق عكس اعضا
 • ثبت اطلاعات پزشکی با امکان ویرایش و حذف پرونده
 • ثبت نام اعضا بر اساس انقضا ثبت نام و ثبت نام اعتباري (بر اساس تعداد دفعات مراجعه به مجموعه) 
 • امكان ثبت, ويرايش و حذف اطلاعات اعضا قراردادي، آزاد و یا وابستگان آنها
 • امكان جستجوي اعضا به صورت پارامتريك
 • امکان انتقال اطلاعات به excel ،word،PDF، جهت کار در نرم افزارهای دیگر
 • اعلام و نمايش اعضايي كه مي بايست شهريه ماهانه آن ها تمديد شود ( توسط كاربر)
 • گزارش روزانه تمديد شهريه و يا بيمه ورزشي اعضا (به صورت خودكار – در آغاز روز كاري)
 • محاسبه و نمايش تعداد روزهاي تاخير در پرداخت شهريه اعضا فعال به صورت خودكار 
 • امكان صدور و چاپ فرم ثبت نام و قبض رسيد ثبت نام
 • صدور گزارش مالي از بخش هاي مختلف شامل ( درآمدها, هزينه ها و …) 
 • صدور گزارش كاركرد روزانه براي اعضا فعال و آزاد در پايان روز كاري
 • امكان ثبت, ويرايش و يا حذف مشخصات باشگاه و تعيين تعرفه ها به صورت پارامتريك 
 • صدور و چاپ برنامه غذايي با تفكيك وعده هاي غذايي و مشاهده سوابق برنامه هاي غذايي هر عضو 
 • امكان تعريف و درج حركات تمريني براي صدور برنامه هاي تمريني و همچنین اعضاء و مشاهده سوابق آن به هر عضو
 • بخش صدور و چاپ فرم قرارداد براي انعقاد قراردادها با شركت ها, سازمان ها و … به همراه امكان درج لوگو و مشخصات باشگاه 
 • محاسبه شاخص هاي بدني :  محاسبه وزن ايده آل , شاخص توده بدني , تعيين نوع اندام و …
 • امكان تعيين سطوح دسترسي بخش هاي مختلف برنامه براي كاربران  
 • تعريف كلاس ها مختلف ورزشي و مديريت بر آنها و نيز امكان مشاهده و چاپ ليست كلاس هاي ورزشي به صورت پارامتريك
 • تعريف مربيان براي كلاس هاي مختلف و تعيين حقوق ماهانه و درصدي براي ايشان 
 • محاسبه و پرداخت حقوق مربيان در يك بازه زماني مشخص و صدور و چاپ فيش حقوقي  
 • ثبت سايزگيري, جستجو و مشاهده سوابق سايزگيري ها و امكان صدور و چاپ آنها 
 • تعريف تخفيفات به صورت پارامتريك (كودكان, دانش آموزي, دانشجويي, كارمندي و …) 
 • سفارشی کردن برنامه مطابق با سلیقه کاربر …
نرم افزار حسابداری سیستم باشگاه مدالیون

امكانات و مشخصات مدلهاي سیستم باشگاه مدالیون (OnLine)

نسخه

لایت

نسخه

پايـــه

نسخه پيشرفته

نسخه

جامـع

S330

S331

S333

S335

100 نفره

200 نفره

300 نفره

400 نفره

1         

محاسبه اتوماتيك كاركرد اعضاء..

2         

امكان نمايش تصوير و مشخصات اعضاء در زمان ثبت تردد

3         

سيستم صوتی اعلام نام اعضاء و وضعيت تردد (ورود و خروج)

*

*

4         

اعلام صوتی وضعیت شارژ و تعداد جلسات باقی مانده

*

5         

امکان کارت آعتباری آفلاین بصورت شعبی

*

6         

ثبت انواع تردد به تعداد نامحدود

*

*

*

*

7         

امكان كنترل و ثبت تردد همزمان در چندين سيستم، در مراكز ديگر (شعبه اي) از طريق شبكه و گزارشگيري در سيستم مركزي

*

8         

قابل ارتباط و انطباق با انواع نرم افزارهاي حقوق و دستمزد

*

9         

تفکیک سیستم جهت استفاده و کاربری باشگاه برای آقایان و بانوان

*

*

*

10     

گزارشات خلاصه عملکرد و ریز عملکرد (ترددی)

*

*

*

*

11     

گزارشات جامع با ارائه وضعيت كيفيت تردد اعضاء

*

*

12     

قابليت اتصال به دستگاه کارت خوان براي مديريت سريع و دقيق تر

*

*

*

*

13     

امکان تعريف نام باشگاه, مدير مسوول, لوگوي باشگاه

*

*

*

*

14     

امکان اختصاصی کمد به صورت دوره ای و یا به صورت شیفتی به هر عضو (نمايش اشغال يا خالي بودن كمد)

*

*

15     

تشكيل پرونده الكترونيكي و درج اطلاعات شخصي و ثبت نامي اعضا با الصاق عكس اعضا با دوربین وبکم

*

*

*

*

16     

ثبت اطلاعات پزشکی با امکان ویرایش و حذف پرونده

*

*

*

17     

ثبت نام اعضا بر اساس انقضا ثبت نام و ثبت نام اعتباري (بر اساس تعداد دفعات مراجعه به مجموعه)

*

*

*

*

18     

امكان ثبت, ويرايش و حذف اطلاعات اعضا قراردادي، آزاد و یا وابستگان آنها

*

*

19     

امکان انتقال اطلاعات به excel ،word،PDF، جهت کار در نرم افزارهای دیگر

*

*

*

*

20     

اعلام و نمايش اعضايي كه مي بايست شهريه ماهانه آن ها تمديد شود ( توسط كاربر)

*

*

*

*

21     

گزارش روزانه تمديد شهريه و يا بيمه ورزشي اعضا (به صورت خودكار – در آغاز روز كاري)

*

*

*

22     

محاسبه و نمايش تعداد روزهاي تاخير در پرداخت شهريه اعضا فعال به صورت خودكار

*

*

23     

امكان صدور و چاپ فرم ثبت نام و قبض رسيد ثبت نام

*

*

*

*

24     

صدور گزارش مالي از بخش هاي مختلف شامل ( درآمدها, هزينه ها و …)

*

*

*

25     

صدور و چاپ برنامه غذايي با تفكيك وعده هاي غذايي و مشاهده سوابق برنامه هاي غذايي هر عضو

*

*

26     

امكان تعريف و درج حركات تمريني براي صدور برنامه هاي تمريني و همچنین اعضاء و مشاهده سوابق آن به هر عضو

*

*

27     

بخش صدور و چاپ فرم قرارداد براي انعقاد قراردادها با شركت ها, سازمان ها و …

*

28     

محاسبه شاخص هاي بدني :  محاسبه وزن ايده آل , شاخص توده بدني , تعيين نوع اندام و …

*

29     

امكان تهيه نسخه هاي پشتيبان از بانك اطلاعاتي و اطلاع از جزييات آخرين نسخه پشتيبان از داخل برنامه

*

*

*

*

30     

امكان تعيين سطوح دسترسي بخش هاي مختلف برنامه براي كاربران

*

*

31     

تعريف كلاس ها مختلف ورزشي و مديريت بر آنها و نيز امكان مشاهده و چاپ ليست كلاس هاي ورزشي به صورت پارامتريك

یک کلاس

پنج کلاس

نامحدود

نامحدود

32     

تعريف مربيان براي كلاس هاي مختلف

*

*

*

*

33     

امکان نمایش تصویر و مشخصات ورزشکار در مانیتور دوم جهت مشاهده ورزشکاران

*

34     

تعريف تخفيفات به صورت پارامتريك (كودكان, دانش آموزي, دانشجويي, كارمندي و …)

*

*

*

35     

ثبت سايزگيري, جستجو و مشاهده سوابق سايزگيري ها و امكان صدور و چاپ آنها

*

*

36     

امکان تفکیک نرم افزار برای باشگاه زنان و مردان برای باشگاه های دو منظوره

*

*

37     

امکان ثبت سند در سیستم حسابداری ثمین

*

*

38     

امکان نرم افزاری باز و بسته کردن گیت، درب و یا راهبند

*

*

سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
لیست علاقمندی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من