سیستم رستورانی ثمین

سیستم اتوماسیون رستورانی ثمین

امکان مدیریت بر بوفه، رستوران، کافی شاپ و

… را فراهم می کند. در این اتوماسیون امکان تعریف انواع

غذاها و خوراکی ها با قیمت های مختلف وجود دارد. همچنین

امکان سفارش توسط مشتری بوسیله صفحه کاملا لمسی

دستگاه و کسر از کارت هوشمند و صدور فیش

فراهم می باشد.

سیستم رستورانی ثمین

امکانات و قابلیت های اتوماسیون رستورانی ثمین

امکان اتصال دستگاه های تریا به چاپگر حرارتی جهت صدور فیش غذاهای انتخاب شده

امکان تعریف و تعیین افراد مجاز به استفاده از سیستم

امکان تعیین سقف تعداد غذا و دسر (فردی یا گروهی)

امکان توزیع غذا و دسرهای از پیش تعیین شده

قابلیت تعریف تنظیمات مختلف نرم افزاری برای کاربران

امکان تهیه انواع گزارشات آماری و ریالی

در این سیستم هر فرد می تواند با توجه به سیاست های تعیین شده، غذا و دسر انتخاب و دریافت نماید.

امکان تعریف انواع غذاها و دسرها در نرم افزار

امکان تعیین قیمت های متفاوت غذایی برای فرد یا گروهی از افراد

امکان تعیین و محاسبه قیمت های با یارانه و بدون یارانه، برای غذاهای دوم، سوم و …

امکان تعیین تعداد هریک از غذاها و دسر برای هر وعده غذایی