سیستم اتوماسیون تردد هوشمند

با ما به آسانی و با آسودگی تردد کنید! سیستم اتوماسیون کنترل تردد هوشمند امکان نظارت دقیق بر روند تردد خودروها، اشخاص و یا محموله را  از گیت مورد نظر را فراهم می سازد . همچنین سیستم این توانایی را دارد که علاوه بر ثبت تردد ، آن را بصورت لحظه ای و همزمان با …

سیستم اتوماسیون تردد هوشمند ادامۀ مطلب »